Skip to content

About Us

Michał Polniak Trener Personalny

Adres / Address

Ulica / Street: Ogrodowa 4/9

Kod pocztowy / ZIP code: 41-215

Miasto / City: Sosnowiec

NIP / Tax Identification Number: 644-341-80-03

REGON / Registration Number: 363254297

Numer VAT / VAT number: PL6443418003 (jesteśmy podmiotowo zwolnieni z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług)